2011-10-08

en kul sak om min livmoder

Just nu så øvar sig min livmoder infør førlossning.

Detta gör den genom att, så där 4 månader i førväg, simulera små lustiga førvärkar. Som inte alls gør skitont.
Själv tycker jag att min livmoder gott kan vara mera som resten av mig och konsekvent inte-plugga førrän dagen føre tenta.