2006-04-03

Skrev en dikt.

Jag..

En dikt.

Märkligt.

Publicerade den nästan.

Men nope.
Privat sfär- issues, ni vet.

Inte titta.

Skratta med mig ibland. eller åt mig.
Fine.

Men vad som är mitt är mitt är mitt är mitt....


Avstånd. Är bra.

Inga kommentarer: