2007-11-29

galenskap...

Ett regelrätt psykbryt är nära förestående...

.. och när man psykbrytar kan man faktiskt inte hållas ansvarig för att man råkar.. pfffjjaa... bita någon, som till exempel Inkompetent Inkompetentsson, i vristen.

2 kommentarer:

loathing sa...

psykbryt, ja, du kanske behöver lite avkoppling, stresshantering?

Jasmin sa...

loathing: jaaa, det behöver jag. Och vila och själsfrid.