2007-11-22

lynnig? pfft.

I förrförrgår var det en fyfanvadhelavärldenavskyrmigochnää-därtappadejagostenigolvetockså -dag.

I förrgår var en jagharrättochduharfeldealwithit-dag.

Igår var en jagärsåbrajagärsåbraingenharnågonsinvaritbättreänjag -dag.

Idag är en krypaihopifosterställningochhysterisktnynnavaggvisor - dag.

Jag förutspår att morgondagen kommer bli en världenärfylldmedvärmeochjagskasprida-kärlekensbudskaptilleralla -dag.

Eller, you know... något hatiskt.

1 kommentar:

Bo sa...

spacheärheltklartenunderskattadtangent-tyckerjagdub