2007-01-15

Dagens NO-lektion

Den mänskliga livsformen beror av många saker för att uppnå fullduglig form och funktion.

En varm jordkärna med tillhörande dragningskraft, är ett exempel på detta.
Även ett relativt jämnt avstånd till solen sägs spela en stor roll.
Tillgång till vatten, syre och näringsrik mat är en annan betydande faktor.
På senare tid har det även argumenterats att en balanserad cirkulation av gröna(ish) papperslappar är en grundpelare för att människan ska kunna överleva på ett tillfredsställande sätt.

Men viktigast är ändå det följande;


Att en deadline aldrig, aldrig, någonsin, under några som helst omständigheter får tidigareläggas.

3 kommentarer:

Klagan sa...

nej, det är faktiskt olagligt.

Stax sa...

Gröna papperslappar? Vad har jag missat??

Micke sa...

Tidigarelägga en deadline? Då går ju jorden under! Tacka vet jag när deadlinen blir senarelagd, som tur är så är ju det det vanligaste.