2005-08-19

Tillkännagivande...

.
.
... Vill bara poängtera att jag inte har och kommer aldrig att skaffa katt ...
.
.